Strona 4 z 4

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

: 30 wrz 2019, 15:47
autor: Bartłomiej Starosta
Uchwała Nr 5/2019 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Przyłączamy się w całości do stanowiska Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaprezentowanego w uchwale Nr 1/6/2019 z dnia 26 września 2019 r., i wniosku skierowanego przez Kolegium do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających dotyczących działalności w mediach społecznościowych i środkach masowego przekazu sędziego Tomasza Szmydta. Uzasadniony niepokój budzić musi okoliczność, że mimo upływu trzydziestu dni od daty podjęcia czynności wyjaśniających, Rzecznik Dyscyplinarny NSA nie przedstawił żadnych wyników prowadzonego postępowania w tej sprawie, a także wszczętego w tym samym okresie postępowania wyjaśniającego w sprawie dotyczącej sędziego NSA Rafała Stasikowskiego, choć kwestia ma istotne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości i społecznego zaufania do jego działania.
Wyrażamy też przekonanie, że dla społecznego zaufania do działalności sądów administracyjnych w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dobra wymiaru sprawiedliwości, ważne jest aby Pan Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, odniósł się do sugestii wynikających z ujawnionych przez RMF FM rozmów sędziego Leszka Mazura z sędzią Arkadiuszem Cichockim, dotyczących sposobu rozpoznania odwołań od wyników konkursu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

http://www.osssa-sedziowie.org.pl/index ... tracyjnych

Re: Uchwały Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów Okręgów

: 01 paź 2019, 16:52
autor: Bartłomiej Starosta