Strona 4 z 7

Re: Dla mediów

: 07 paź 2018, 23:19
autor: Bartłomiej Starosta
Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 07.10.2018 r. w sprawie referendum - opinii sędziów w przedmiocie działalności KRS

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do sędziów wszystkich sądów w Polsce o wyrażenie opinii w sprawie działalności Krajowej Rady Sądownictwa poprzez organy samorządu sędziowskiego – zebrania sędziów. W tym celu zwracamy się o zwołanie zebrań sędziów w sądach i podjęcie uchwał mających charakter referendum, będących odpowiedzią na pytania:
1) czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?
2) czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?
Odpowiedzi na takie pytania powinny obejmować: tak - nie - nie mam zdania
Głosowanie powinno mieć charakter tajny (w wersji elektronicznej lub na przygotowanych kartach do głosowania), jego wyniki zarówno w formie liczbowej, jak i procentowej, powinny być przesłane do wiadomości FWS na adres mailowy fws.prezydium@gmail.com

Re: Dla mediów

: 16 paź 2018, 23:21
autor: Bartłomiej Starosta
WYNIK
referendum – opinii sędziów
w przedmiocie działalności Krajowej Rady Sądownictwa

Pytanie 1. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?
tak nie nie mam zdania
procent głosujących:
5,9% 91,3% 2,8%
ilość głosujących:
17 262 8

Pytanie 2. Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?
tak nie nie mam zdania
procent głosujących:
87,3% 5,3% 7,4%
ilość głosujących:
247 15 21

Zagłosowało sądów: 8

Uzasadnieniem zasięgnięcia opinii sędziów o działaniach sędziów – członków KRS jest § 5 ust. IV Zasad Etyki Sędziowskiej: Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.


Komunikat nr 1 z dnia 16.10.2018

Re: Dla mediów

: 18 paź 2018, 08:36
autor: Bartłomiej Starosta
Referendum

Re: Dla mediów

: 18 paź 2018, 20:43
autor: Bartłomiej Starosta
Komunikat 3

Re: Dla mediów

: 23 paź 2018, 21:12
autor: Bartłomiej Starosta
Komunikat

Re: Dla mediów

: 25 paź 2018, 23:20
autor: Bartłomiej Starosta
Referendum

Re: Dla mediów

: 31 paź 2018, 08:57
autor: Bartłomiej Starosta
Referendum

Re: Dla mediów

: 14 lis 2018, 23:10
autor: Bartłomiej Starosta
Komunikat

Re: Dla mediów

: 26 lis 2018, 19:05
autor: Bartłomiej Starosta
Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 listopada 2018 r.

Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestują przeciwko niedopuszczalnym wypowiedziom polityków w przedmiocie postępowania sądowego toczącego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.
Trwający proces z udziałem czynnego polityka partii rządzącej jako strony nie powinien stanowić, tak dla rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości jak i dla posła oraz rzecznika tejże partii, przedmiotu komentarzy dotyczących sposobu prowadzenia postępowania, podstaw składania wniosku o wyłączenie sędziego oraz "potrzeby głębokich reform" wymiaru sprawiedliwości.
Jest to niedopuszczalne tym bardziej, że wypowiedzi dotyczą personalnie sędzi Weroniki Klawonn i mają na celu podważenie jej wiarygodności i bezstronności w tej sprawie, co jest odbierane powszechnie jako próba nacisku i wywarcia wpływu na sędziego.
Takie wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej wpisują się w szereg działań władz politycznych dążących do uzyskania wpływu na działalność orzeczniczą sądów i niezależnie od opcji politycznej łamią zasady demokratycznego państwa prawa, w tym zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Re: Dla mediów

: 27 lis 2018, 22:19
autor: Bartłomiej Starosta
Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 10/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowczo protestuje przeciwko niedopuszczalnemu przez obowiązujące przepisy wykorzystywaniu anonimowych zgłoszeń do prowadzenia postępowań przygotowawczych wobec sędziów. Brak możliwości weryfikacji zawiadamiającego (przy braku istnienia uzasadnionych podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu) rodzi bowiem uzasadnione podejrzenie, że jest to jedynie sposób zmierzający do nękania sędziów, a w przypadku osób biorących aktywny udział w działaniach mieszczących się w granicach prawa, lecz traktowanych przez władzę wykonawczą jako sprzeciw wobec tzw. "reformy wymiaru sprawiedliwości", lub też kwestionujących prawidłowość działania osób lub instytucji powiązanych z Ministerstwem Sprawiedliwości - do wywołania tzw. efektu mrożącego zmierzającego do zastraszenia w/w sędziów. Tego typu działania, w które wpisuje się Prokuratura Rejonowa w Raciborzu prowadząc postępowanie w sprawie popełnienia przestępstw korupcyjnych przez sędzię Monikę Zielińską w oparciu o anonimowe zgłoszenie, są naruszeniem wszelkich standardów, które winny cechować postępowanie przygotowawcze, i stanowią ewidentny dowód na istnienie realnego niebezpieczeństwa dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów.