Znaleziono 85 wyników

autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 11:00
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 8 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie trybu odwołania prezesów i wiceprezesów sądów. Forum Współpracy Sędziów wyraża sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w całym kraju. Decyzje podjęte w trybie art....
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:59
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 6 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nowej KRS. Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa narusza w sposób oczywisty i rażący Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta pozwala w sposób sprzeczny z art. 187 us...
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:59
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 5 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Forum Współpracy Sędziów stanowczo potępia fundamentalne uchybienia proceduralne, do jakich doszło przy rozpoznawaniu przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze K 1/17. Wyznaczenie do orzekania...
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:58
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 4 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów. Doceniając jakość świadczonej pracy i codzienny trud oraz troskę o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na wszelkich jego szczeblach, wyrażamy poparcie dla postulatów płacowych praco...
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:58
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 3 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 12 Deklaracji FWS. W punkcie 12 Deklaracji, do istniejącej treści dodać: Uczestnicy mogą na forum internetowym podejmować uchwały w imieniu Forum Współpracy Sędziów. Projekt uchwały może zgłosić każdy uczestnik zakł...
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:57
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian dotyczących punktu 9 Deklaracji FWS. Punkt 9 Deklaracji FWS otrzymuje brzmienie: FWS powołuje Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów ...
autor: Bartłomiej Starosta
06 sty 2018, 10:56
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 1 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 8 Deklaracji FWS Punkt 8 deklaracji otrzymuje następujące brzmienie: Prace FWS organizuje Stałe Prezydium wybrane w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na dwa lata, które liczy do 15 osób. Stałe Prezydium wybi...
autor: Bartłomiej Starosta
19 gru 2017, 15:42
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 6/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym Przy powołaniu na stanowisko sędziego składaliśmy ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według roty: „Ślubuję uroczyście jako sędzia s...
autor: Bartłomiej Starosta
21 lis 2017, 21:31
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Komunikat Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 15.11.2017 roku. Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie podjęcia stosownej uchwały w oparciu o przedstawiony poniżej dokument pod nazwą: ,,Dobre Praktyki Nadzorcze”, opracowany w ramach...
autor: Bartłomiej Starosta
20 lis 2017, 01:03
Forum: Dla mediów
Temat: Dla mediów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 17046

Re: Dla mediów

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 5/2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża głębokie zaniepokojenie projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszony...